De uiteindelijke bedoeling van de brouwer is te beschikken over een vloeistof waarvan de suikerachtige substantie kan worden omgezet in alcohol. Daartoe dienen de vaste bestanddelen van het beslag, van dan af draf (bostel) geheten en nog geschikt als veevoeder, verwijderd te worden. De bekomen zoete vloeistof is het wort.

Deze scheiding kan gebeuren in de brouwketel zelf of in een aparte filterkuip. Zo’n aparte filterkuip dient eerst opgewarmd te worden omdat anders door de temperatuurdaling de viscositeit van het beslag verhoogt. In beide gevallen dient de ketel voorzien te zijn van een valse bodem. Die houdt de vaste bestanddelen tegen die op zich een filterbed gaan vormen. De suikerhoudende vloeistof, het ‘wort’ dat wordt afgetapt, zal aanvankelijk troebel zijn. Dat gieten we omzichtig terug in de filterkuip, tot het wort volledig helder is.

Om zo weinig mogelijk suiker in de draf achter te laten wordt de massa extra uitgespoeld met spoelwater dat is opgewarmd tot 78 à 80° C. Wanneer het soortelijk gewicht van de laatst uitgespoelde vloeistof gedaald is tot 3 à 5,5° Plato of ca 1,010 – 1,020 SG is voor de amateur-brouwer een behoorlijk rendement bereikt.

Te ver uitspoelen levert het risico van onaangename looistoffen op. Om diezelfde reden dient het spoelwater aangezuurd te zijn tot pH 6 of net daaronder.

Sommige brouwers gebruiken filtersystemen om zoveel mogelijk  suikerhoudend wort uit het draf te persen (minder spoelwater, meer rendement). Draf bestaat voor 80% uit water.

De Amerikaanse biergigant Anheuser-Busch bedacht eind de jaren vijftig de ‘strainmaster’ waarbij het wort via een hele reeks van filterbuizen en -pompen werd verzameld. Op één uitzondering na vond dit systeem geen ingang in de Belgische brouwerijen. Volgens prof. emeritus Baetslé (brouwerijtechnologie Hogeschool Gent) is met een strainmaster het aflopend wort van ‘ronduit’ slechtere kwaliteit, is er een rendementsverschil van 1% en moeten er meer pompen draaien die geld kosten in aankoop en verbruik.

Sommige amateur-brouwers maken wel gebruik van een gelijkend systeem door een geperforeerd buizenstelsel op de bodem van de beslagketel neer te laten en zo het wort over te hevelen.