Om de hoeveelheid mout te berekenen die ze moeten storten, gebruiken brouwers formules waarbij o.a. wordt gerekend met de extractrendementen van de moutsoorten en / of werkelijke en schijnbare vergistingsgraad. Gegevens waarover de amateur niet beschikt of waarvoor je over een laboratorium en dure meetapparatuur moet beschikken.

In de berekeningsmethode die wij hier voorstellen gaat de amateur-brouwer eerst uitrekenen hoeveel kg extract hij nodig heeft om een bepaalde densiteit, en vandaar alcoholgehalte, te bereiken. Hiervoor kan hij zich baseren op de kolom met mogelijke alcoholpercentages die is toegevoegd aan de vereenvoudigde tabel van Goldiner en Klemann. Hou er rekening mee dat het alcoholpercentage zal afhangen van de kwaliteit van de mout, het gevolgde brouwschema, de pH tijdens het maischen en vooral de gebruikte gistsoort…

Graden Plato vermenigvuldigd met het soortelijk gewicht (werkelijke densiteit 20°/4°) geven het aantal kilogrammen extract per 100 liter wort.

De formule luidt dan: °Pt * SG = kg extract in 100 l wort

Stel we willen 100 liter bier maken van ca 6,5% alcohol. Volgens de vereenvoudigde tabel van Goldiner en Klemann moeten we hiervoor vertrekken van een stamwort van ca 14,5 °Pt of 1,05703 SG.

14,5 (° Pt) * 1,05703 (SG) = 15,326935 kg extract in 100 l wort

Dit is de uitkomst bij een rendement van 100%. In werkelijkheid zal een amateur maar een rendement hebben van bv. 68% of maar 65%. Dit noemen we het “brouwzaalrendement“. Meer details hierna. We moeten dus meer mout storten om aan het gewenste extract te komen en wel volgens deze formule:

(15,326935 x 100) / 68  = 22,53961

 

Om 100 liter bier te maken bij een brouwzaalrendement van 68% moeten we dus 22,53961 kg mout storten. Wie 30 liter bier wil maken stort dus 22,53961 * 0,30 = 6,761883 kg of afgerond 6,8 kg mout.

Niet alle mouten leveren hetzelfde extractrendement op. Hoe donkerder de mout, hoe minder extract. In de praktijk houden veel brouwers daarmee geen rekening, omdat het aandeel van de kleurmouten in de storting kleiner wordt, naarmate ze donkerder zijn. We kunnen het totale gewicht van de storting dus zonder problemen verdelen over de verschillende mouten die we gepland hadden te gebruiken.

Het aandeel van de kleurmouten is echter wel belangrijk om de kleur (EBC-waarde) van het bier te berekenen. En, wanneer we suiker gaan toevoegen, moeten we er rekening mee houden dat kristal- en rietsuiker een rendement hebben van 99,..%!